අපි ගැන

ආයතනික ඉලක්කය

පාරිභෝගිකයන්ගේ තෘප්තිමත් අපගේ අරමුණ වන අතර, එක්ව වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනය කිරීමට දිගු කොන්දේසි ගනුදෙනුකරුවන් සමග ස්ථාවර සමුපකාර සබඳතා ස්ථාපිත කිරීමට අවංකව ම විශ්වාස කරන්නෙමු.

සැකසුණු නිෂ්පාදන නියෝග සිදු

පළමු පන්තියේ නිෂ්පාදන, විශිෂ්ට සේවා, වේගයෙන් බෙදාහැරීමේ සහ හොඳම මිල, අපි ඉතා විදේශ පාරිභෝගිකයන් ප්රශංසා 'දිනා ඇත.

ab1

නිංෙබෝ Jiming විදුලි උපකරණ Co., Ltd., which was founded in 1967, is an all-round enterprise engaged in development, production, sale and service. There are over 600 people working in our factory. Factory covers an area of 20,000 square meters (215278.21 square feet), facility and production area are 50,000 square meters (538195.52 square feet) totally. Our main product lines are LED Emergency and Security lighting, Exit Sign, Emergency Battery Pack and Emergency Ballast, Rechargeable LED Outdoor and Camping lights, LED Work lights, LED Desk Lamp, Portable Lamps and Flashlights. Our products are widely used in places such as home, office, shopping center, school, warehouse, parking and station as well as for working underground, camping and outdoor.

 නිෂ්පාදනය, සැපයීම සහ විකුණුම් සම්පූර්ණ ජාලය සමඟ, Jiming වාර්ෂික පිරිවැටුම USD35,000,000.00 හා නිෂ්පාදන හැකියාව ආලෝකය .5,000,000 කට්ටල කට අධික ළඟාවේ. LED ආලෝක ප්රභව ඒකාබද්ධ තාක්ෂණ, ඕඝ විශේෂඥ දැනුම හා පුළුල් ප්ලාස්ටික් හැඩ ගැන්වීම හැකියාවන් අපට ජාත්යන්තර සමාගම් රැසක් වෙත ප්රමුඛතම සැපයුම්කරු කරයි.

ඔබට, අපි ඔබ සාර්ථක උපකාර කළ හැකි ආකාරය සොයා ගැනීමට සූදානම් ද?

කරුණාකර අපව අමතන්නනම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!